Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Başvuruları


Enstitümüzde 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında tamamlanan yüksek lisans veya doktora tezlerinden;

“Eğitim Bilimleri”, “Filoloji”, “İlahiyat”, “Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler” Temel Alanları ile lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime başlayacak anabilim/bilim dallarının dahil olduğu diğer temel alanlarda “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü” ve “En Başarılı Doktora Tez Ödülü” her bir temel alana yönelik olarak verilecektir.

Başvurular 1 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğümüze tez sahibi/tez yöneticisi tarafından aşağıda belirtilen evraklarla birlikte yapılacaktır:

1- 1 adet tez kopyası

2- Tez Ödülü Başvuru Formu (EK-1)

3- Ön Değerlendirme Formu (EK-2)