Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Sevilay USLU DİVANOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tarık YIMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Emre KOCAÖZ

Üye

Prof. Dr.

Nafiz TOK

Üye

Prof. Dr.

Yusuf YAKAR

Üye

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

Üye

Prof. Dr.

Necmettin AYGÜN

Üye

Prof. Dr.

Zeliha SEÇKİN

Üye

Prof. Dr.

Hüseyin ÜNLÜ

Üye

Doç. Dr.

M. Ali AKTAŞ

Üye

Doç. Dr.

Rezzan GÜNDOĞDU

Üye

Doç. Dr.

Yunus GÜNİNDİ

Üye

Doç. Dr.

Gülin TABAKAN

Üye

Doç. Dr.

İbrahim PAÇACI

Üye

Doç. Dr.

Tahsin YILDIRIM

Üye

Doç. Dr.

Ercan AKTAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan ATA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Murat ALTUĞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ÖZTÜRK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin KAHRAMAN

Üye