Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Sevilay USLU DİVANOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tarık YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Emre KOCAÖZ

Üye

Prof. Dr.

Mustafa ORAL

Üye

Prof. Dr.

Yusuf YAKAR

Üye

Doç. Dr.

Onur Alp KAYABAŞI

Üye

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

Üye

Prof. Dr.

Necmettin AYGÜN

Üye

Prof. Dr.

Zeliha SEÇKİN

Üye

Prof. Dr.

Hüseyin ÜNLÜ

Üye

Doç. Dr.

Mehmet Ali AKTAŞ

Üye

Doç. Dr.

Rezzan GÜNDOĞDU

Üye

Doç. Dr.

Yunus GÜNİNDİ

Üye

Doç. Dr.

Gülin TABAKAN

Üye

Doç. Dr.

İbrahim PAÇACI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan ATA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan UÇAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Murat ALTUĞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ÖZTÜRK

Üye