Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Yönetim Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Sevilay USLU DİVANOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tarık YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Emre KOCAÖZ

Üye

Doç. Dr.

Şükran KILIÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Zişan KARA

Üye