Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Öğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında


Yükseköğretim Kurulu’nun ‘’ Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)’’ konulu yazısı ve Üniversite Yönetim Kurulumuzun 02/04/2020 tarihli kararına istinaden kayıt dondurma ve eğitim-öğretim süreci aşağıda belirtilen hususlara göre sürdürülecektir.

 

Kayıt Dondurma Süreci

Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizin 4 Mayıs 2020 tarihine kadar enstitümüze, “Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS)” üzerinde "Başvuru İşlemleri" menüsünden başvuru yapmak şartıyla;


a)  Ders aşamasında olan öğrencilerin talebi halinde,

b) Tez aşamasında olanların kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı ilgili tez danışmanının uygun görüşü ile başvurması halinde (Öğrenci OBS üzerinden başvuracak, danışman ise uygun gördüğüne dair dilekçeyi enstitüye yukarıda belirtilen tarihe kadar ulaştırmalıdır),


Talepler Enstitü Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde 1 (Bir) yarıyıl kayıt dondurulacak ve azami öğrenim süresinden sayılmayacak, sonuçlar enstitümüz web sayfasında duyurulacaktır.

Not:Danışman, görüş dilekçesi bu duyurunun alt kısmında


Eğitim-Öğretim Süreci

Enstitümüz lisansüstü eğitim dersleri 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmektedir.


Vize sınavları yapılmayacak olup bunun yerine proje, ödev, vb. çalışmalar dersi vermekte olan öğretim üyesi tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulacak ve ilgili çalışmalar belirtmiş olduğu tarihlerde öğretim üyesine teslim edilecektir.


Final sınavları 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılması halinde ayrıca duyuru yapılacaktır.


Eğitim-öğretimin normal süresinde olup tez savunma sınavına girmek isteyen öğrencilerin danışmanlarının enstitümüze yapacağı başvuru sonrasında enstitü yönetim kurulunca savunma sınavı izni verilip verilmeyeceği karara bağlanacaktır.


Tez aşamasında olup azami  süresi  bu dönem bitecek  öğrenciler (6. Yarıyıla kayıt yaptırmış olanlar) için  akademik takvimde belirtilen 01 Eylül 2020 tarihine kadar savunma sınavına girmiş olmak kaydıyla süreleri uzatılmıştır.


Tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden, tez savunma sınavına girerek 3 ay düzeltme süresi almış ve bu süreleri Nisan 2020 tarihinde dolacak olanlar için; düzeltme sınavı süresi, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar savunma sınavına girmiş olmak şartıyla uzatılmıştır.Tez savunma, tez öneri, yeterlik ve tez izleme komitesi toplantıları Skype görüntülü konuşma uygulaması üzerinden yapılacak ve enstitümüz tarafından kayda alınacaktır. Bu yöntem ile savunma yapacak öğrenciler ve jürilerinin Skype adlarını (Skype ID) enstitümüze savunmadan en geç 3 iş günü öncesinde ilgili formu doldurarak iletmesi gerekmektedir.


Skype yöntemi ile tez savunma, tez öneri, yeterlik ve tez izleme komitesi toplantılarına katılan öğrenciler savunma sonrasında görüntülerin, dosyalarında saklanabilmesi için en az 4GB hafızaya sahip bir Flash belleği diğer savunma evrakları ile birlikte enstitümüze teslim edecektir.