Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
MevzuatKanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yönetmelikler

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖK Yüksek Eğitim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

ASÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. Madde Değişikliği

Yönergeler

Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi Dersleri Yönergesi

Uluslararası Öğrenci Adayların Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi

Yatay Geçiş Yönergesi

En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

İlkeler

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

Doktora Programı Açma Ölçütleri

Senato Kararları

Öğretim Üyesi Başına Düşen Danışmanlık Sayısı İle İlgili Senato Kararı

Özel Öğrencilerin Ödeyeceği Ücret İle İlgili Senato Kararı

Savunma İçin Gerekli İntihal Oranı İle İlgili Senato Kararı

Uluslararası Öğrencilerin Ödeyeceği Harç Bedelleri İle İlgili Senato Kararı

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Harç Ücretleri ile İlgili Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

Enstitü Yönetim Kurulu Kararları

Enstitü Toplantı Salonunda Yapılacak Sınavlarla İlgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Öğretim Üyelerinin ders Telafi Dilekçelerini Ne Zaman Vereceklerine Dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Tezlerde Kullanılacak Anket ve Ölçek Çalışmalarına Etik Kurul Onayı Alınmasına Dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Doktora Öğrencilerinin 1. TİK Ara Raporunun En Erken Ne Zaman Verecekleri İle İlgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Öğretim Üyelerinin Bir Dönemde Açabilecekleri Ders Sayısı İle İlgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

2018-2019 Bahar Yarıyılında Azami Süresi Dolan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavına En Son Girecekleri Tarih ile İlgili Karar

Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almak İsteyen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödeyecekleri Ücrete Dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Doktora Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavına Girebilmesi İçin Makale Şartı