Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Misyon & Vizyon

Misyon

Çeşitli alanlarda yürüttüğü lisansüstü programlarda evrensel ve yerel gelişmeleri göz önünde bulundurarak güncel bir eğitim modeli oluşturmak ve ulusal ve uluslararası alanda farklılık yaratıp, öncü olmak. 


Vizyon

- Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, yereli gözetip evrensel ölçütte disiplinlerarası bakışla araştırma yapabilme, eleştirel düşünebilme ve problem çözebilme becerilerine sahip, bilimsel birikimin artmasına katkı sunacak araştırmacı, uzman ve bilim adamları yetiştirmek.

- İç ve dış paydaşlarımızla işbirliği geliştirerek toplumsal fayda sağlamak.

- Ulusal ve uluslarası alanda yayıncılık faaliyetleri vasıtasıyla bilimsel bir platform oluşturmak.