Akademik Takvim Bahar Dönemi

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ (12.02.2018-27.05.2018)

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Anabilim dalları tarafından, lisansüstü öğrenci kontenjanları ve sınav jürilerinin, Enstitüye iletilmesinin son gün

 

08 Aralık 2017

EYK tarafından kontenjan ve jürilerin kabulü 

 

15 Aralık 2017

Enstitünün WEB sayfasında kontenjan ve başvuru koşullarının ilanı

28 Aralık 2017

07 Ocak 2018

Enstitü tarafından lisansüstü başvurularının kabulü

01 Ocak 2018

07 Ocak 2018

Jüri ön değerlendirmesi

08 Ocak 2018

09 Ocak 2018

Yazılı yada mülakata alınacak öğrencilerin listesinin Enstitüye bildirilmesi

08 Ocak 2018

10 Ocak 2018

Yazılı yada mülakata alınacak öğrencilerin listesinin ilanı

 

11 Ocak 2018

Yazılı yada mülakat sınavları

15 Ocak 2018

17 Ocak 2018

Yazılı, mülakat ve değerlendirme sonuçlarının Enstitüye iletilmesi

15 Ocak 2018

17 Ocak 2018

EYK tarafından değerlendirme sonuçlarının onaylanması ve WEB sayfasında ilan edilmesi

 

19 Ocak 2018

Sonuçlara itiraz

 

22 Ocak 2018

Kayıt hakkı kazananların Enstitü WEB sayfasında ilan edilmesi

 

24 Ocak 2018

Anabilim dalları tarafından Bahar döneminde açılacak ders listelerinin, öğretim üyelerinin ve ders programlarının Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

12 Ocak 2018

Asıl kontenjan öğrenci kayıt tarihleri

29 Ocak 2018

31 Ocak 2018

Yedek Kontenjan ilan tarihi

 

01 Şubat 2018

Yedek kontenjan öğrenci kayıt tarihi

 

02 Şubat 2018

Anabilim Dalları tarafından gönderilen Bahar döneminde açılacak ders listelerinin ve ders programlarının EYK’dan onaylanması

 

19 Ocak 2018

Anabilim Dalları tarafından Bahar dönemi ders programlarının ve derslere göre öğretim üyesi dağılımlarının otomasyona girilmesinin son gün

 

28 Ocak 2018

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim ücreti taksitlerini ödeme tarihleri

29 Ocak 2018

04 Şubat 2018

Bilimsel Hazırlık programından ders alacak öğrenci listelerinin Anabilim Dalı Kurulundan Onaylanarak Enstitüye gönderilmesinin son gün

 

02 Şubat 2018

Kayıt dondurma

05 Şubat 2018

11 Şubat 2018

Bilimsel hazırlık programından ders alacak öğrenci listelerinin Enstitü tarafından otomasyona girilmesi

 

09 Şubat 2018

Azami süreyi aşan öğrenciler için öğrenci katkı paylarının ödenme tarihleri

05 Şubat 2018

11 Şubat 2018

Ders kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

05 Şubat 2018

11 Şubat 2018

Ders dönemi

12 Şubat 2018

27 Mayıs 2018

Özel öğrenci statüsünde ders alacak adayların A.B.D. başkanlıklarına müracaatı ve formların doldurularak Enstitüye iletilmesi

19 Şubat 2018

23 Şubat 2018

Ders ekleme/silme ve danışman onayları

19 Şubat 2018

23 Şubat 2018

Mazeretleri ilgili EYKK. ile kabul edilen öğrencilerin mazeretli katkı payı/öğrenim ücretleri ödeme tarihleri

19 Şubat 2018

23 Şubat 2018

Mazeretli ders kayıt yenileme

19 Şubat 2018

23 Şubat 2018

Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından ara sınav programlarının Enstitüye gönderilmesinin son gün

 

27 Mart 2018

Ara sınavlar

09 Nisan 2018

15 Nisan 2018

Ara sınav mazeret başvuru tarihleri

16 Nisan 2018

18 Nisan 2018

Ara sınav notlarının otomasyona girilmesinin ve ilanının son günü

 

25 Nisan 2018

Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından, dönem projesi dersine kayıt yaptıran tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ait dönem projesi öneri formlarının Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

27 Nisan 2018

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının Enstitüye gönderilmesinin son gün

 

11 Mayıs 2018

Mazeret sınav notlarının girilmesi ve ilanı

07 Mayıs 2018

13 Mayıs 2018

Yarıyıl sonu sınavları

28 Mayıs 2018

06 Haziran 2018

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının öğretim elemanları tarafından otomasyon sistemine girilmesi ve ilanının son günü

 

10 Haziran 2018

Bütünleme sınavları

19 Haziran 2018

23 Haziran 2018

Bütünleme sınav notlarının öğretim elemanları tarafından otomasyon sistemine girilmesi ve ilanının son günü

 

26 Haziran 2018

Seminer form ve tutanaklarının Enstitüye teslimi

 

29 Haziran 2018

 
 
 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Takvimi

Yatay geçiş başvuruları

12 Ocak 2018

17 Ocak 2018

Yatay geçiş başvurularının ABD Kurulunda değerlendirilip Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

23 Ocak 2018

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri

01 Şubat 2018

02 Şubat 2018

 

NOTLAR

1- Ara Sınav tarihlerinde ders yapılmaz

 

Akademik Takvimi İndirmek İçin Tıklayınız.