Diploma İşlemleri

30.12.2015 Tarihinden önce mezun olanların diplomaları hazırlanmıştır. Enstitümüz Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz.

İstenilen Belgeler 

1. Vesikalık Fotoğraf

2.Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı