Akademik Takvim Güz Dönemi

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ (18.09.2017-31.12.2017)

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Anabilim dalları tarafından, lisansüstü öğrenci kontenjanları ve sınav jürilerinin, Enstitüye iletilmesinin son gün

 

07 Haziran 2017

EYK tarafından kontenjan ve jürilerin kabulü 

 

12 Haziran 2017

Enstitünün WEB sayfasında kontenjan ve başvuru koşullarının ilanı

16 Haziran 2017

11 Temmuz 2017

Enstitü tarafından lisansüstü başvurularının kabulü

01 Temmuz 2017

11 Temmuz 2017

Jüri ön değerlendirmesi

12 Temmuz 2017

13 Temmuz 2017

Yazılı yada mülakata alınacak öğrencilerin listesinin Enstitüye bildirilmesi

 

13 Temmuz 2017

Yazılı yada mülakata alınacak öğrencilerin listesinin ilanı

 

14 Temmuz 2017

Yazılı yada mülakat sınavları

17 Temmuz 2017

19 Temmuz 2017

Yazılı, mülakat ve değerlendirme sonuçlarının Enstitüye iletilmesi

17 Temmuz 2017

19 Temmuz 2017

EYK tarafından değerlendirme sonuçlarının onaylanması ve WEB sayfasında ilan edilmesi

 

26 Temmuz 2017

Sonuçlara itiraz

26 Temmuz 2017

27 Temmuz 2017

Kayıt hakkı kazananların Enstitünün WEB sayfasında ilan edilmesi

 

28 Temmuz 2017

Anabilim dalları tarafından Güz döneminde açılacak ders listelerinin, öğretim üyelerinin ve ders programlarının Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

11 Ağustos 2017

Anabilim Dalları tarafından gönderilen Güz döneminde açılacak ders listelerinin ve ders programlarının EYK’dan onaylanması

 

18 Ağustos 2017

Asıl kontenjan öğrenci kayıt tarihleri

21 Ağustos 2017

23 Ağustos 2017

Yedek Kontenjan ilanı

 

24 Ağustos 2017

Yedek kontenjan öğrenci  kayıt tarihleri

 

25 Ağustos 2017

Anabilim Dalı Başkanlıklarınca derslerin açılması, öğretim üyesi dağılımlarının ve ders programlarının otomasyona girilmesinin son günü

 

25 Ağustos 2017

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim ücreti taksitlerini ödeme tarihleri

28 Ağustos 2017

06 Eylül 2017

Bilimsel Hazırlık programından ders alacak öğrenci listelerinin Anabilim Dalı Kurulundan onaylanarak Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

08 Eylül 2017

Bilimsel hazırlık programından ders alacak öğrenci listelerinin Enstitü tarafından otomasyona girilmesi

 

15 Eylül 2017

Kayıt dondurma

07 Eylül 2017

15 Eylül 2017

Azami süreyi aşan öğrenciler için öğrenci katkı paylarının ödenme tarihleri

07 Eylül 2017

17 Eylül 2017

Ders kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

07 Eylül 2017

17 Eylül 2017

Ders dönemi

18 Eylül 2017

31 Aralık 2017

Özel öğrenci statüsünde ders alacak adayların A.B.D. başkanlıklarına müracaatı ve formların doldurularak Enstitüye iletilmesi

25 Eylül 2017

29 Eylül 2017

Ders ekleme/silme ve danışman onayları

25 Eylül 2017

29 Eylül 2017

Mazeretleri ilgili EYKK. ile kabul edilen öğrencilerin mazeretli katkı payı/öğrenim ücretleri ödeme tarihleri

25 Eylül 2017

29 Eylül 2017

Mazeretli ders kayıt yenileme

25 Eylül 2017

29 Eylül 2017

Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından ara sınav programlarının Enstitüye gönderilmesinin son gün

 

27 Ekim 2017

Ara sınavlar

13 Kasım 2017

19 Kasım 2017

Ara sınav mazeret başvuru tarihleri

20 Kasım 2017

22 Kasım 2017

Ara sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilanı

 

29 Kasım 2017

Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından, dönem projesi dersine kayıt yaptıran tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ait dönem projesi öneri formlarının Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

01 Aralık 2017

Mazeret sınav notlarının girilmesi ve ilanı

11 Aralık 2017

15Aralık 2017

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının Enstitüye gönderilmesinin son gün

 

15 Aralık 2017

Yarıyıl sonu sınavları

02 Ocak 2018

11 Ocak 2018

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının öğretim elemanları tarafından otomasyon sistemine girilmesinin ve ilanının son günü

 

15 Ocak 2018

Bütünleme sınavları

22 Ocak 2018

26 Ocak 2018

Bütünleme sınav notlarının öğretim elemanları tarafından otomasyon sistemine girilmesinin ve ilanının son günü

 

29 Ocak 2018

Seminer form ve tutanaklarının Enstitüye teslimi

 

02 Şubat 2018

 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Takvimi

 

Yatay geçiş başvuruları

31 Temmuz 2017

04 Ağustos 2017

Yatay geçiş başvurularının ABD Kurulunda değerlendirilip Enstitüye gönderilmesinin son günü

 

15 Ağustos 2017

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri

21 Ağustos 2017

22 Ağustos 2017

 

NOTLAR

1- Ara Sınav tarihlerinde ders yapılmaz.

 

 

Akademik Takvimi İndirmek İçin Tıklayınız.