2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Yedek Kontenjan Sayıları ( Saat 16.00 itibarı ile)

PROGRAM ADI YEDEK KONTENJAN SAYISI
DOKTORA PROGRAMLARI  
İşletme DOLU
Temel İslam Bilimleri DOLU
   
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI  
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DOLU
   
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI  
İşletme 34
Yönetim ve Organizasyon 34
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Ekonomisi 31
Kamu Yönetimi 24
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 33
Beden Eğitimi ve Spor 33

 

* Yukarıda belirtilmiş yedek kontenjan sayısı kadar aday 02/02/2018 Cuma günü, 08.30 - 16.30 saatleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir. Kontenjanlarda açık kalması durumunda sırasıyla diğer yedek adaylardan kontenjan dahilinde kayıt yapılacaktır.

* Yedek kontenjanlar 02/02/2018 Cuma günü 14.00, 15.00, 16.00 saatlerinde güncellenerek bu sayfadan ilan edilecektir.

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

       1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

       2. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

       3. Yabancı dil belgesi (Doktora İçin),

       4. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

       5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

       6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış) (E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir),

       7. 2 adet fotoğraf,

       8. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,

       9. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için, ZİRAAT BANKASI IBAN NO: TR93 0001 0000 2648 2391 3450 64),

           1. Taksit : 1.950,00 TL

           1. Taksit (Anlaşmalı Kurumlar) : 1.650,00 TL

Anlaşmalı Kurumlar : Türkiye Kamu-Sen Aksaray Şubesi Üyeleri, Memur-Sen Aksaray Şubesi Üyeleri, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelleri, Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üye, stajyer ve staj başlama sınavına girenler, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası üye ve personeli, Aksaray Barosu, Aksaray Sakatlar Derneği, Aksaray Müteahhitler Birliği.(Belgelendirmek şartıyla)

      NOT: Kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapılabilecektir.

      * Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.

      * Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir