2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Sonuçları

DOKTORA / TEZLİ YL  / TEZSİZ YL PROGRAMLARIN KAYIT TAKVİMİ

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

26 Temmuz 2017

Sonuçlara İtiraz

26 Temmuz 2017- 27 Temmuz 2017

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

28 Temmuz 2017

Kayıt Tarihleri

21 Ağustos 2017 – 23 Ağustos 2017

Yedek Kontenjan İlanı

23 Ağustos 2017(18.00’dan sonra)

Yedek Kayıt Tarihi

25 Ağustos 2017

NOT: Sonuçlara İtirazlar 26-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında Enstitümüze dilekçe ile şahsen veya e-posta ([email protected]) yoluyla başvurulduğu takdirde dikkate alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilecek dilekçeler de dilekçenin imzalı hali taratılmış olmalıdır. İmzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

İşletme

İktisat

Kamu Yönetimi

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İşletme (Alan İçi)

İşletme (Alan Dışı)

İktisat

Kamu Yönetimi (Alan İçi)

Kamu Yönetimi (Alan Dışı)

Beden Eğitimi ve Spor

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tarih

İslam Tarihi ve Sanatları (N.Erbakan Üni. Ortak Program)

Temel İslam Bilimleri 

Temel İslam Bilimleri(Arapça)

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Ekonomisi

Kamu Yönetimi

 

KESİN KAYITTA İSTENEN EVRAKLAR

 

       KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER


       1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

       2. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

       3. Yabancı dil belgesi (Doktora İçin),

       4. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

       5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

       6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış) (E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir),

       7. 2 adet fotoğraf,

       8. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,

       9. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için, ZİRAAT BANKASI IBAN NO: TR93 0001 0000 2648 2391 3450 64),

           1. Taksit : 1.950,00 TL

           1. Taksit (Anlaşmalı Kurumlar) : 1.650,00 TL

Anlaşmalı Kurumlar : Türkiye Kamu-Sen Aksaray Şubesi Üyeleri, Memur-Sen Aksaray Şubesi Üyeleri, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelleri, Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üye, stajyer ve staj başlama sınavına girenler, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası üye ve personeli, Aksaray Barosu, Aksaray Sakatlar Derneği, Aksaray Müteahhitler Birliği.(Belgelendirmek şartıyla)

      NOT: Kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapılabilecektir.

      * Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.

      * Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir.