Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı İçin Ön Değerlendirme Sonuçları

Doktora Programları İçin Ön Değerlendirme Sonuçları

İşletme

İktisat

Kamu Yönetimi

 

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Ön Değerlendirme Sonuçları

İktisat

Beden Eğitimi ve Spor

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tarih

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri(Arapça)

İslam Tarihi ve Sanatları(NEÜ Ortak Program)

 

NOT: Genel başarı puanına göre alım yapan tezli yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans programlarının sonuçları 26 Temmuz 2017 tarihinde ilan edilecektir.