İdari Birimler

 Enstitü Sekreteri

Nazmi AKBULUT

Dahili: 2722

 Öğrenci İşleri

Filiz DİLEKÇİ

Dahili: 2724

 Özel Kalem

İbrahim ASLAN

Dahili: 2720

 Mali İşler

Apti İPEK

Dahili: 2726

 Kalite ve İç Kontrol

Burak İsmet BAŞARI

Dahili: 2727

 Yazı İşleri & Web

Emrah GÜNER

Dahili: 2725

 Araştırma Görevlisi

Şükriye ULAŞKIN

Dahili: 2727