Kalite Komisyonu

1

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU

2

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

3

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ramazan ÇEKEN

4

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Hakan ALTIN

5

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Nafız TOK

6

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

7

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN

8

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi M. Ali AKTAŞ

9

Maliye Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gülin TABAKAN

10

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

11

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UÇAR

12

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ATA

13

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

14

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Necmettin AYGÜN

15

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Murat ALTUĞ

16

Temel Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Yunus GÜNİNDİ

17

Sosyal Bil. Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ

18

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Rezzan GÜNDOĞDU

19

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK

19

Enstitü Sekreteri

Nazmi AKBULUT

20

Birim Öğrenci Temsilcisi

Büşra KORKMAZ