Mevzuat

KANUNLAR

✔  Yükseköğretim Kanunu (2547)

YÖNETMELİKLER

✔  ASU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

✔  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. Madde Değişikliği

✔  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

✔  YÖK Yüksek Eğitim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

✔  YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

YÖNERGELER

✔  ASU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yönergesi

✔  ASU Lisansüstü Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

✔  ASU Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi

✔  ASU Lisansüstü Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi Dersleri Yönergesi

✔  ASU Lisansüstü Programlar için Yatay Geçiş Yönergesi

✔  ASU, SBE, En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

✔  28.06.2015 Tarihli Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

✔  18.01.2013 Tarihli Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

✔  29.03.2012 Tarihli Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

✔  25.07.2008 Tarihli Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

SENATO KARARLARI

✔  Lisansüstü Programlarda Savunma İçin Gerekli İntihal Oranı ile İlgili Karar

✔  Lisansüstü Programlarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödeyeceği Harç Bedelleri İle İlgili Karar

✔  Lisansüstü Programlarda Öğretim Üyesi Başına Düşen Danışmanlık Sayısı İle İlgili Karar

✔  Lisansüstü Programlarda Özel Öğrencilerin Ödeyeceği Ücret İle İlgili Karar

YÖNETIM KURULU KARARLARI

✔  Öğretim Üyelerinin Ders Telafi Dilekçelerinin Ne Zaman Vereceklerine Dair Karar

✔  Tezlerde Kullanılacak Anket ve Ölçek Çalışmalarına Etik Kurul Onayı Alınmasına Dair Karar

✔  Enstitü Toplantı Salonunda Yapılacak Sınavlarla İlgili Karar

✔  Doktora Öğrencilerinin 1. TİK Ara Raporunun En Erken Ne Zaman Verecekleri ile İlgili Karar

✔  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Öğretim Üyelerinin Bir Dönemde Açabilecekleri Ders Sayısı

KILAVUZLAR

✔  Tez Yazım Kılavuzu

✔  Bilim Alan Kodları

PROGRAM AÇMA ÖLÇÜTLERİ

✔  Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

✔  Doktora Programı Açma Ölçütleri

DİĞER

✔  4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

✔  ALES-GRE ve ALES-GMAT Dönüşüm Tabloları