Müdürün Mesajı

Enstitümüz Lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak, toplumsal duyarlılık anlayışı ile hareket etmek, bilimsel çalışma ve araştırma yaptırmak, sosyal ve beşeri bilimlerde kuramsal birikim elde edebilmek görevini yerine getirmek amacıyla Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altında 06.08.2008 tarihinde kurucu müdürün atanmasıyla lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Enstitümüzde 2016 yılı itibariyle İşletme, İktisat, İlköğretim, Tarih, Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans Anabilim dallarında Lisansüstü eğitim yürütülmektedir.

Enstitümüzde 2016 yılsonu itibariyle açık olan 14 Anabilim dalında toplam 1132 öğrenci bulunmaktadır. Bu sayının yeni Anabilim dallarının da eğitim-öğretime katılmalarıyla artması beklenmektedir.

Enstitümüze kayıtlı olan Lisansüstü öğrenciler derslerini ve tez çalışmalarını ilgili oldukları Anabilim dallarının fakültelerinde yürütmektedirler.

Enstitümüz mevcut imkânlar içerisinde, iyi bir eğitim ortamı sunarak, doğru hedefler koyarak ve eğitimin her basamağını olumlu şekilde etkileyerek, bilimsel ürünlerin kalitesini artırma konusunda, üzerine düşen görevi yerine getirmek arzusundadır. Bu amaçla enstitümüzün gelişmesi için çalışan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimizi sunarız. Çalışmalarımızın bilimin gelişmesine ve ülkemizin ilerlemesine katkı sunacağı inancı ile tüm akademik personele ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize başarılar dilerim.