Müdürün Mesajı

Günümüz üniversite anlayışının temelini oluşturan eğitim/öğretim faaliyetleri ile araştırma konusunda Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak öncü ve köklü bir kurum olma doğrultusunda çaba göstermekteyiz. Kurulduğumuz günden bu yana yürüttüğümüz lisansüstü eğitime yönelik bünyemizde yer alan disiplinleri zenginleştirmekteyiz. İşletme, İktisat, İlköğretim, Tarih, Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans Anabilim dallarında eğitim vermekteyiz.

Verdiğimiz eğitimlerle, bir yandan kendi coğrafyasının değerlerine hâkim öte yandan küresel rekabet ortamının gerektirdiği araştırmacı, sorgulayıcı, yenilikçi bir zihniyet oluşturma arayışındayız. Enstitümüz öğrencilerinin sosyal bilimler alanındaki teorilerin bilgisine sahip olmaları, yeni teoriler üretebilmeleri ve bunları pratiğe aktarabilmeleri temel amaçlarımızdandır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak hedeflerimiz doğrultusunda öğretim üyelerimizin, idari personelimizin ve öğrencilerimizin işbirliğiyle küresel ölçekte öncü kurumlardan biri olacağımıza yönelik inancım sonsuzdur.

Saygı ve sevgilerimle.

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Uslu Divanoğlu