TARİHÇE

Tarihçe

      Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.08.2008 tarihinde kurucu müdürün atanmasıyla lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitümüzde 2017 yılı itibariyle İşletme, İktisat, İlköğretim, Tarih, Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dallarında Lisansüstü eğitim yürütülmektedir. Enstitümüzde 2017 yıl sonu itibariyle açık olan 15 Anabilim dalında toplam 1132 öğrenci bulunmaktadır. Bu sayının yeni Anabilim dallarının da eğitim-öğretime katılmalarıyla artması beklenmektedir. Enstitümüze kayıtlı olan Lisansüstü öğrenciler derslerini ve tez çalışmalarını ilgili oldukları Anabilim dallarının fakültelerinde yürütmektedirler.