Vizyon ve Misyonumuz

Misyon

       Sosyal bilimlerin farklı alanlarında lisansüstü düzeyde yaygın, etkisi yüksek bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmalarla ülkemize ve insanlığa faydalı bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

Vizyon

       Sosyal bilimlerle ilgili sorunlara disiplinlerarası bir bakışla, evrensel düzeyde katkı sunan, çözüm üretebilen bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.