Vizyon ve Misyonumuz

Misyon

       Enstitümüz, tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanmakta ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bir başka deyişle enstitümüz, üniversite ve iş piyasasına bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş, yeni bilgi ve becerilerle donatılmış uzman elemanlar kazandırmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; yurt içi ve yurtdışı paydaşlarla işbirliğine önem veren, nitelikli yerli ve yabancı öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekleyen, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü altyapının oluşumuna olanak sağlayan, yapılacak tez çalışmalarının ülke önceliklerine yönelik olmasına ve projelerle desteklenmesine dikkat eden, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapan, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirir.

 

Vizyon

       Evrensel düzeyde üretilebilecek faydalı bilgi ve yeniliğe ortak olmaktır. Ülkemizin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren; bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran ve uluslararası saygınlığa sahip, topluma liderlik yapabilen bilim adamları ve uzmanlar yetiştiren, onurlu ve saygıdeğer lider bir birim olma vizyonunu taşımaktadır.