Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tez Savunma Sınavına Girilebilmesi İçin Bilimsel Yayın Şartı

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 51.maddesinin 8.fıkrası gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nden itibaren yeterlik sınavından başarılı olan öğrencilerden,  danışmanıyla birlikte hazırlayacağı en az bir adet bilimsel makalesinin; hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası veya dergi editörlüğünden kabul yazısı almış olmak) şartlarından birinin yerine getirilmesinin, öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için ön şart olarak belirlenmiştir.