Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalları

 

ANABİLİM DALI ADI

PROGRAM ADI

PROGRAM TÜRÜ

DESTEK PERSONELİ

DURUMU

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Arş. Gör. Metin YÜCEANT

metinyuceant@hotmail.com

Aktif

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Sedat ŞAHİN

ekremsedatsahin@aksaray.edu.tr

Aktif

Eğitim Programları ve Öğretim   Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)    
Aile ve Evlilik Danışmanlığı     Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)    
Eğitim Yönetimi   Tezli Yüksek Lisans      

İletişim Bilimleri

İletişim Bilimleri

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

 Arş. Gör. Hasan Hüseyin KAYIŞ

hasanhkayis@aksaray.edu.tr

Aktif

İktisat

İktisat

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

 

 

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ

servetkiziltas@aksaray.edu.tr

Aktif

İktisat (İngilizce)

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Aktif

Para-Banka

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

 

İşletme

İşletme

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Arş. Gör. Ebru GÜNER

ebruguner@aksaray.edu.tr

 

 

 

 

Aktif

Yönetim ve Organizasyon

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Muhasebe-Finans

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Ekonomisi 

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Bankacılık   Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)    

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Arş. Gör. Vildan ARMAĞAN

vildanyildirim@aksaray.edu.tr

Aktif

Maliye

Maliye

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

 

Pasif

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Tezli Yüksek Lisans

 

 

Aktif

Türkçe Eğitimi

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

 

Aktif

Tarih Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)    

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Arş. Gör. Fikri KULA

fkula32@gmail.com

Aktif

Sosyoloji

Kent Sosyolojisi

 

Tezli Yüksek Lisans

 

 

Pasif

Tarih

Tarih

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

 

Arş. Gör. Bahar KAYMAZ baharkaymaz.68@gmail.com

Aktif

Ortaçağ Tarihi

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Pasif

Arkeoloji Arkeoloji   Tezli Yüksek Lisans      

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Arş. Gör. Ayça ARI

aycaari@aksaray.edu.trI

Aktif

Sınıf Eğitimi

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

 

Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN

menesercan@aksaray.edu.tr

Aktif

Temel İslam Bilimleri Arapça

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Aktif

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Arş. Gör. Rahmi BAKİ

rahmibaki@aksaray.edu.tr

Aktif

Hakla İlişkiler ve Reklamcılık

Hakla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Tezli Yüksek Lisans

 

 

Aktif

Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği   Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)   Aktif
Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Tezli Yüksek Lisans     Aktif
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi   Tezli Yüksek Lisans     Aktif

 

 

DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR

 

ANABİLİM DALI ADI

PROGRAM ADI

PROGRAM TÜRÜ

DURUMU

DESTEK PERSONELİ

İletişim Bilimleri

(GazetecilikHakla İlişkiler ve Reklamcılık - Radyo Televizyon ve Sinema)

İletişim Bilimleri

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Arş. Gör. Hasan Hüseyin KAYIŞ

hasanhkayis@aksaray.edu.tr

İslam İktisadı ve Finansı

(Temel İslam Bilimleriİktisat - İşletme)

İslam İktisadı ve Finansı

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Aktif

Dr. Öğr. Üyesi Mehterhan FURKANİ

mehtarkhan@aksaray.edu.tr

Maliye ve Mali Yönetim

(Maliye - İktisat)

Maliye ve Mali Yönetim

 

Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Arş. Gör. Büşra YILMAZ

busrayilmaz@aksaray.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(Uluslararası İlişkiler - Kamu Yönetimi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Aktif

Arş. Gör. Özgür ÖZTÜRK

ozgurozturk@aksaray.edu.tr

Çevre Politikaları

(Çevre Mühendisliği - Kamu Yönetimiİktisat - Temel İslam Bilimleri)

Çevre Politikaları  

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Aktif  

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor

(Beden Eğitimi ve Spor - Özel Eğitim)

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor   Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Aktif  

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

(Otel, Lokanta ve İkram HizmetleriTurizm İşletmeciliği )

Yiyecek İçecek İşletmeciliği   Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Aktif