Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURU SÜRECİ

Lisansüstü programlarınıza ne zaman ve hangi şartlarda başvuru yapabilirim?

Enstitümüz lisansüstü öğrenci alımları akademik takvimde belirtilen güz ve bahar yarıyıllarında yapılmaktadır. Başvuru minimum şartları:

·        Program başvuru koşullarında istenen lisans mezuniyetine sahip olmak

·        Program başvuru koşullarında istenen alanda ALES’ten en az 55 puan almış olmak.

·        Doktora Programı için de Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak

Birden fazla lisansüstü programa başvuru yapabilir miyim?

Enstitümüze bağlı 1 Tezsiz Yüksek Lisans ile 1 Tezli Yüksek Lisans veya 1 Tezsiz Yüksek Lisans ile1 Doktora programına başvuru yapabilirsiniz. 

Lisansüstü programlara ücret ödeyecek miyim?

·        Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları ücretsiz olup normal süre içerisinde mezun olamadığınız takdirde azami süreniz dolana kadar ücret ödersiniz.

·        Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretli olup enstitümüz programlarının toplam ücreti 5500,00 TL’dir. İki eşit taksitle yarıyıl başlarında tahsil edilmektedir.

·        Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretli olup  toplam ücreti 6500,00 TL’dir. İki eşit taksitle yarıyıl başlarında tahsil edilmektedir.

·        Tezsiz yüksek lisans programlarında şehit ve gazi yakınları için ücretsiz, engelliler için ise; engellilik oranlarına göre indirim yapılmaktadır.

·        Tezsiz yüksek lisans programlarında protokol yapılan kurum çalışanları için ücret 3400TL’dir.

·        Aksaray üniversitesi personelleri için toplam ücret 2000TL’dir.

Lisansüstü programlarda askerlik sevk tehiri (uzatma) süresi ne kadardır? Bu işlemi enstitü mü yapıyor?

         Tezsiz Yüksek Lisans programlarında 1,5 yıl, tezli Yüksek Lisans programlarında 3 yıl ve Doktora programlarında 6 yıldır. Sevk tehir işlemlerini enstitümüz kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapmaktadır.

Burs ya da öğrenim kredisine ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

         Başvurular Kredi ve Yurtlar Kurumunun (www.kyk.gov.tr) adresinden ilan edilen tarihlerde kurumun şartlarına göre ilgili sayfadan yapılır.

YATAY GEÇİŞ SÜRECİ

Enstitünüz lisansüstü programlarına nasıl yatay geçiş yapabilirim?

         Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından, enstitümüzün eşdeğer lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile enstitüye başvuru yapar.

Ayrıntılı bilgi için: http://sbe.aksaray.edu.tr/dosya/a9debbf9-d26f-4bdc-ae8d-4464d0097de9.pdf

ÖZEL ÖĞRENCİ SÜRECİ

Enstitünüz lisansüstü programlarına özel öğrenci olarak nasıl başvuru yapabilirim?

        Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Özel öğrenci olarak en fazla kaç ders alabilirim?

        Yarıyıl içerisinde açılmış olan derslerden en fazla 3 ders alabilirsiniz.

Özel öğrenci olarak aldığım derslere ücret ödeyecek miyim?

Bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ile araştırma görevlileri özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler için herhangi bir ücret ödemezler.

YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SÜRECİ

Enstitünüz Lisansüstü programlara kayıt yaptırdım. Kullanıcı adı ve şifrem nedir?

Kullanıcı adınız enstitüye kayıt olduğunuzda size verilen öğrenci numarasıdır. Şifreniz sisteme kaydetmiş olduğunuz e-posta adresinize veya cep telefonunuza kesin kayıttan sonra gönderilmektedir.

Ders kaydımı hangi tarihlerde yapabilirim?

Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydınızı yapmanız gerekmektedir.(https://ogris.aksaray.edu.tr/akademik-takvim)

Lisansüstü programlarda kaç ders almam gerekiyor?

Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam 10 ders + Dönem Projesi almanız gerekir. Bir yarıyıl içerisinde ise en az 3 en fazla 7 ders + Dönem Projesi (ikinci yarıyılda danışmanınıza ait olan) alabilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 7 ders (seçmeli-zorunlu)+Uzmanlık Alan Dersi (her dönem danışmanınıza ait olan) + Seminer (sadece bir dönem danışmanınıza ait olan) + Yüksek Lisans Tezi (ders dönemi bittikten sonra mezun oluncaya kadar her dönem) alabilirsiniz.

Doktora Programında toplam 7 ders (seçmeli-zorunlu) + Uzmanlık Alan Dersi (Her dönem danışmanınıza ait olan) + Seminer (sadece bir dönem danışmanınıza ait olan) + Yeterlik Dersi(Sadece Yeterlik döneminde danışmanınıza ait olan) + Doktora Tezi (yeterlik döneminden sonra mezun oluncaya kadar her dönem danışmanınıza ait olan) alabilirsiniz.

Öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesini ne zaman alabilirim?

Öğrenci kimlik kartını eğitim-öğretim başlangıcından 2 hafta sonra Enstitümüz öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.

Öğrenci belgesini ise ders kaydı yaptıktan sonra e-devlet üzerinden veya Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat ederek alabilirsiniz.

Lisansüstü dersler nerede yapılmaktadır?

Lisansüstü dersler programın açılmış olduğu fakültelerdeki enstitü dersliklerinde yapılmaktadır. Ders programında ASUZEM yazan dersler uzaktan öğretimle verilecektir.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere devam zorunluluğu vardır. 4 hafta devamsızlık hakkınız olup, sonraki haftalarda devam etmediğiniz takdirde devamsızlıktan kalırsınız.

Danışmanım ne zaman atanacak?

Danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

Danışman değişikliği yapabilir miyim, ne zaman ve nasıl?

Danışman değişikliği yapabilirsiniz. Yarıyıl başlangıç tarihlerinden 1 ay öncesinde Danışman Değişikliği Öneri Formunun (Doktora, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans) doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi ve Anabilim Dalının uygun görmesi halinde EYK’nın onayıyla danışman değişikliğinizi yapabilirsiniz.

ÖĞRENİM SÜRESİ VE İLİŞİK KESME SÜRECİ

Lisansüstü programlarda öğrenim süresi (atılma) ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programının normal öğrenim süresi 2 yarıyıldır. Azami süre sonunda( 3 yarıyıl) mezun olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programının normal öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami süre 6 yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders dönemini (7 ders+ seminer) 4 yarıyılda tamamlayamayan veya tez dönemine geçip toplam 6 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora programının normal öğrenim süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, azami süre 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl, azami süre 14 yarıyıldır.

Doktora programında ders dönemi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması en az 3,00’ı sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Programında yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı/sözlü sınavlarından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora programında yeterlik sınavına ilgili dönemde girmek istemeyen öğrenci ders kaydında yeterlik dersini seçmeyebilir. En geç 5. Yarıyılın sonuna kadar seçip başarılı olmadığı takdirde başarısız sayılır.

Doktora tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç 6 ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

Kayıtlı olduğum programdan kaydımı nasıl sildirebilirim?

Enstitü web sayfasında bilgi-belge kısmındaki “Genel Amaçlı Dilekçeile başvurulduğu takdirde aynı gün içerisinde kaydınız silinir. Öğrencinin kaydının silinebilmesi için kütüphane veya üniversitenin herhangi bir biriminden aldığı materyalin olmaması ve dilekçeye ek olarak da nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci kimlik kartını eklemesi gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYIT SÜRECİ

 Ders kaydımı hangi adresten ve ne zaman yapabilirim?

İlgili yarıyılın akademik takviminde belirtilen sürelerde  http://obs.aksaray.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı ve şifrenizi girerek kaydınızı yapabilirsiniz.

Ders kaydımda harç ücreti çıktı. Neden olabilir?

·        Normal öğrenim süresini aştığınızdan dolayı olabilir.

·        Enstitümüze kaydınızdan önce başka bir yükseköğrenimde kaydınız olduğundan (açıköğretim dahil) (İkinci öğretimde okuyanlar hariç) harç ücreti ödersiniz.

Bir dönemde en az ve en fazla kaç ders alabilirim?

·        Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam 10 ders + Dönem Projesi almanız gerekir. Bir yarıyıl içerisinde ise en az 3 en fazla 7 ders + Dönem Projesi (ikinci yarıyılda danışmanınıza ait olan) alabilirsiniz.

·        Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 7 ders (seçmeli-zorunlu) + Uzmanlık Alan (her dönem danışmanınıza ait olan) + Seminer (sadece bir dönem danışmanınıza ait olan) + Yüksek Lisans Tezi (ders dönemi bittikten sonra mezun oluncaya kadar) alabilirsiniz. Bir yarıyılda en az 2 en fazla 5 ders (seçmeli veya zorunlu) + Uzmanlık Alan Dersi alabilirsiniz.

·        Doktora Programında toplam 7 ders (seçmeli-zorunlu) + Uzmanlık Alan (her dönem danışmanınıza ait olan) + Seminer (sadece bir dönem danışmanınıza ait olan) Yeterlik (ders dönemi bittikten sonra danışmanınıza ait olan )+ Doktora Tezi (yeterlik dönemi bittikten sonra mezun oluncaya kadar) alabilirsiniz. Bir yarıyılda en az 2 en fazla 5 ders (seçmeli veya zorunlu) + Uzmanlık Alan Dersi alabilirsiniz.

Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

http://obs.aksaray.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı ve şifrenizi girerek kaydınızı yapabilirsiniz.

Ders kayıt tarihlerini kaçırdım ne yapmam gerekir?

Akademik Takvimde belirtilen mazeretli ders kaydı tarihleri içerisinde:

1-Herhangi bir ücret ödemesine gerek olmayanlar ekle-sil haftasında danışman hocalarıyla irtibata geçerek ders kaydını onaylatacaklardır.

2-Öğrenim harcı veya katkı parası yatırması gereken öğrenciler enstitüye belirlenen tarihlerde mazeretlerini belirtir “Genel Amaçlı Dilekçe” ile başvuracaklar. Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenciler bankamatiklerden borçlarını ödeyip danışman hocalarıyla irtibata geçerek ders kaydını onaylatacaklardır.

Daha önce başarısız olduğum seçmeli derslerin yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz.

Uzmanlık alan, seminer ve yüksek lisans tezini her dönem almak zorunda mıyım?

Uzmanlık alan dersi: ilk yarıyıldan itibaren mezun oluncaya kadar her dönem

Seminer: ders dönemi içerisinde danışmanın uygun gördüğü yarıyılda sadece 1 kere

Yüksek Lisans Tezi: ders dönemi bitiminden sonra tez aşamasına geçildiği yarıyıldan itibaren mezun oluncaya kadar

Yeterlik: Doktora programında ders dönemi bitiminden sonraki yarıyıllarda başarılı oluncaya kadar 

Doktora Tezi: Yeterlik döneminden başarılı olduktan sonraki dönemden itibaren mezun oluncaya kadar her dönem alınacaktır.

Kaydımı ne kadar dondurabilirim?

Tezsiz Yüksek Lisansta 1 yarıyıl, tezli yüksek lisansta 2 yarıyıl ve doktorada 2 yarıyıl dondurabilirsiniz.

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye “Genel Amaçlı Dilekçe” ile başvuran öğrenciye, EYK tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı doktora ve tezli yüksek lisans programındakiler için en fazla iki yarıyıla, tezsiz ve uzaktan öğretim yüksek lisans programındakiler için en fazla bir yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süresinden sayılmaz.

Tezli Yüksek Lisans tez dönemindeyim hangi dersleri almam gerekiyor?

Danışmanınız adına açılmış olan Yüksek Lisans tezi ve uzmanlık alan dersini almanız gerekmektedir.

Doktora yeterlilik dönemindeyim hangi dersleri almam gerekiyor?

Danışmanınız adına açılmış olan Yeterlik ve uzmanlık alan dersini almanız gerekmektedir.

Doktora tez dönemindeyim hangi dersleri almam gerekiyor?

Danışmanınız adına açılmış olan Doktora tezi ve uzmanlık alan dersini almanız gerekmektedir.

DERS SÜRECİ

Ders programlarına nasıl ulaşabilirim?

Öğrenci bilgi sisteminden(http://obs.aksaray.edu.tr/)  ders programı linkine tıklayarak kayıtlı olduğunuz derslerin programına ulaşabilirsiniz.

Seminer dersinden başarılı olmak için ne yapmam gerekiyor?

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, seminer dersine kayıtlı öğrenciler için seminer konusunun danışman tarafından sekizinci haftaya kadar belirlenir.

Seminer sunumlarının, öğrencinin talebi üzerine (seminer başvuru formu ve intihal raporunun(%30) danışman onaylı ilk sayfası), danışmanın uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile final haftası içerisinde yapılır, başarısız olan öğrenciler için de bütünleme haftasında tekrar sunum yapabilme imkânı sağlanır.

Seminer sunumlarının, anabilim dalı başkanlığının bulunduğu fakülte binasında, izleyiciye açık bir şekilde gerçekleştirilir.

Seminer sunumuna başvuran öğrenciler için anabilim dalı başkanlıklarınca bir takvim oluşturularak, öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Seminer sunumu sonunda danışman, enstitümüz lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde hazırlanmış olan PDF formatında seminer ödevini, seminer ödevinin orijinallik raporunun ilk sayfasını (orijinallik oranı en fazla %30), doldurmuş olduğu danışman seminer değerlendirme formunu ve katılımcıların imzaladığı“Seminer Katılımcı Formu”nu anabilim dalı başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla enstitüye gönderilmesini sağlar.

Öğrenci veya danışman seminer ödevini CD olarak enstitümüze vermeyecek olup PDF formatında, diğer evraklarla birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla EBYS üzerinden enstitüye gönderilmesini sağlamakla sorumludur.

Tezli Yüksek Lisans Programında tez önerimi ne zaman verebilirim?

Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar web sitemiz bilgi-belgelerdeki “Tez Öneri Formu” ve “Tez Öneri Raporu Örneği”ni (2 sayfayı geçmeyecek )  doldurup Anabilim dalına teslim etmeniz ve EABD/EASD başkanının onayı ile birlikte enstitüye göndermesi gerekmektedir. Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

Tez konusunda değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

Tez önerisi EYK tarafından kabul edilen öğrenci “Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu”nu ve “Tez Öneri Raporu Örneği”ni (2 sayfayı geçmeyecek )ABD aracılığıyla Enstitüye göndermesi gerekmektedir.

Dönem projesi önerisini ne zaman verebilirim?

İkinci yarıyıl başlangıcından itibaren akademik takvimde belirtilen son güne kadar bilgi-belgelerdeki “Dönem Projesi Öneri Formu”nu doldurup, anabilim dalına teslim etmeniz ve EABD/EASD başkanının onayı ile birlikte enstitüye göndermesi gerekmektedir. Proje önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

Tez önerisi veya dönem projesi önerisinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Öğrenci Otomasyon Bilgi Sistemi”ne giriş yaptıktan sonra “Genel İşlemler” sekmesinin altından “Genel Bilgiler ” menüsü içerisindeki “Tez Bilgileri” ya da “Yönetim Kurulu Kararları” bölümlerinden kontrol edebilirsiniz.

Tezim için anket çalışması yapmak istiyorum ne yapmam lazım?

Anket çalışmasının nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağını belirtir bir dilekçe ile ekinde anket çalışmasının bir örneği ve etik kurul onay belgesiyle birlikte anabilim dalı başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Etik Kurul onayı almam için hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

Üniversitemiz web sayfasındaki  http://etik.aksaray.edu.tr/tr linkinden istenen form ve belgeler doldurularak İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı özel kalemine teslim edilmesi gerekmektedir.

TEZ/DÖNEM PROJESİ TESLİM SÜRECİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Dönem projesini ne zaman ve nasıl teslim edebilirim?

En erken ikinci yarıyılın sonunda en geç üçüncü yarıyılın sonunda danışman hocanızın final veya bütünleme sınavları sonunda dönem projesi dersine başarılı notunu girdikten sonra;

1.     1 adet karton kapaklı basılmış, tez yazım kılavuzuna uygun dönem projesi,

2.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Dönem Projesi Değerlendirme” formu (danışmanca imzalanarak anabilim dalı aracılığı ile gönderilecek),

3.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Dönem Projesi Tutanağı” (danışmanca doldurulup imzalanarak anabilim dalı aracılığı ile gönderilecek),

4.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “İlişik Kesme Formu” (danışman ve anabilim dalı başkanınca imzalanmış olmalı),

5.     Öğrenci kimlik kartını

Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulunun projenizi kabulünden sonra mezuniyet işlemleriniz 10 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tez savunma sınavına girmek istiyorum intihal oranı ne kadar olmalıdır?

Danışmanın savunulabilir onayını verdiği tezinizi Enstitünün sbe@aksaray.edu.tr adresine Word formatında göndermesi gerekmektedir. Enstitünün incelemesi sonucunda intihal oranının tek kaynaktan %10, toplamda %30’un altında olması gerekmektedir. Bu oranı aşan tezler için savunma tarihi verilmeyecektir.

Tez savunma sınavına girmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Alması gereken dersleri başarıyla tamamlamış, tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan öğrencinin, 4. yarıyılın sonunda tezinin danışmanca savunulabilir olduğunun uygun görülmesiyle birlikte;

1.     Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 1 adet spiral baskılı tez,

2.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Tez Sınavı Jüri Öneri Formu”(Danışman tarafından doldurulacak olup 3 asıl 2 yedek jüriden 1 asıl 1 yedek jürinin üniversitemiz kadrosu dışından belirlenerek tarih ve saat önerisiyle birlikte anabilim dalı aracılığı ile Enstitüye gönderilir.)

NOT: Tarih belirlenirken Enstitü Yönetim Kurulunun toplantı tarihinden itibaren en erken 15 gün, en geç 1 ay tarih aralığında bir günün belirlenmesi gerekmektedir.

3.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Tez Savunulabilirlik ve Orijinallik Beyanı Formu”(danışman tarafından imzalanacak)

4.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Tez Teslim ve Taahhüt Formu”(öğrenci tarafından imzalanacak)

NOT: Öğrenci, savunma tarihinin EYK tarafından onaylanmasından sonra savunmaya bir hafta kalana kadar jüri üyelerine spiral baskılı birer adet tezi teslim etmek zorundadır.

Öğrencinin, savunma öncesinde Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Jüri Onay Sayfası”ndan (jüri isimleri yazılı 5 adet; buradaki tez başlığının jürinin kabul ettiği başlığı olması gerekir) , her jüri üyesi için “Tez Jüri İnceleme Rapor Formu” ve “Yüksek Lisans Tezi Sınav Tutanağı Formu”nu bilgisayar ortamında hazırlaması ve sınav esnasında jüri üyelerine vermesi gerekir.

Tez savunma sınavından başarılı oldum. Enstitüye hangi evrakları teslim etmem gerekiyor?

Tezin jüri üyeleri tarafından kabul edilmesinden sonra öğrenci 1 aylık süre içerisinde aşağıdaki işlemleri tamamlaması gerekir.

Tezin jüri üyeleri tarafından kabulüyle birlikte önerilen düzeltme işlemleri yapıldıktan ve danışman onayı alındıktan sonra tez öğrenci tarafından e-posta  (sbe@aksaray.edu.tr) yoluyla Enstitüye word ve pdf formatında gönderilir. Enstitünün tekrar intihal taramasından ve tez yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolünden sonra aşağıdaki işlemler yapılır;

1.     2 Adet Tez Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanarak ciltlenmiş tez

2.     Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu (2 Adet-İmzalı) (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)

3.     Bilgi-Belge sayfasındaki “İlişik Kesme Formu” (1 Adet)

4.     Bilgi-Belge sayfasındaki “Jüri Onay Sayfası” (Jüri ve öğrenci tarafından imzalı- 1 Adet)

5.     Öğrenci Kimlik Kartı

6-     Tez savunması Online yapılanların görüntüleri Flash belleğe yükleyip Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

7-     Tezin tamamının olduğu CD (1 Adet-word ve pdf) Enstitüye teslim edilir. CD adının Ulusal Tez Merkezindeki referans numarası olması gerekmektedir.(Tezin içerisindeki jüri onay sayfası ve diğer tüm belgeler imzasız olarak ve kişisel veriniz (T.C. kimlik no, cep tel, e-posta, resminiz vb. olmadan CD’ye eklenecektir.)

8-     Hem Türk hem Yabancı Uyruklu öğrenciler mezun bilgi formunu doldurması gerekmektedir. (https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx )

9-     Sadece yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Mezunları Mezun Bilgi Formunu doldurarak imzalı 2 adet çıktısını Enstitüye teslim etmelidir.

(https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/ )

Enstitüye teslim edilir.

 

Yukarıdaki belgeler eksiksiz teslim edildikten sonra, en erken 15 gün sonunda EYK’nın onayına sunulur. EYK’nın tezi kabulünden sonra enstitü tarafından öğrencinin sisteme kayıtlı e-posta adresine göndereceği onaylı jüri onay sayfasını öğrenci tezine ekleyerek tamamını CD’ye(2 Adet) WORD ve PDF formatında ekleyerek “Yüksek Lisans CD Kapağı”yla birlikte enstitüye teslim eder. CD adının Ulusal Tez Merkezindeki referans numarası olması gerekmektedir.

Tez savunma sınavından başarılı oldum. Evrakların teslim süresi ne kadardır?

Evrakları savunma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde teslim etmeniz gerekir. Enstitüye vereceğiniz mazeret dilekçesi uygun görüldüğü takdirde 1 aylık ek süre alabilirsiniz. Bu süre içerisinde teslim etmediğiniz takdirde azami öğrenim süresi sonunda ilişiğiniz kesilecektir.

Tez savunma sınavında uzatma verildi ne yapmam gerekir?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi, aynı jüri önünde azami süreler içinde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. İlk tez savunma sınavı azami süreler sonunda yapılanlar, en fazla 3 aylık uzatma süresi almaları durumunda, bu sürenin bir sonraki yarıyıla denk gelmesi halinde ders kaydı yapması gerekmektedir.

 

Tez savunma sınavından başarısız oldum tezsiz yüksek lisansa geçiş yapabilir miyim?

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez savunma sınavına gelemedim ve Enstitü Yönetim Kurulu mazeretimi kabul etmedi öğrencilik durumum ne olur?

Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirmek zorundadır. Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılarak öğrencinin ilişiği kesilir.

DOKTORA

Doktora yeterlik sınavına ne zaman girebilirim?

Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla yeterlik sınavına girmek istediğini belirten “Yeterlik Sınavı Başvuru Formu” ile EABD başkanlığına başvurur. Doktora yeterlik komitesi “Yeterlik Jüri Öneri Formu”nu doldurarak öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarih, saat ve yeri belirleyerek Enstitüye gönderir. Yeterlik sınavları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlilik sınavından başarılı olmam için kaç puan almam gerekir?

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin yazılı ya da sözlü sınavdan başarılı sayılabilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı olmak üzere 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınav sonucunda danışman yazılı sınav evraklarını Enstitüye teslim eder ve “Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu”nu da en geç 3 iş günü içerisinde ABD aracılığıyla Enstitüye iletilmesini sağlar.

Tez izleme komitesi nasıl ve kimlerden oluşacak?

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanın önerisi (Tez İzleme Komitesi Öneri Formu), anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesine üye olamaz.  Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez öneri savunmasına girmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini(tez önerisi savunması başvuru formu) tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Savunma sınavı sonunda öğrenci için tez öneri savunma sınav tutanağı formu ve tez öneri raporu örneğini doldurularak ABD aracılığıyla Enstitüye iletilir.

Tez konusunda değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

Tez önerisi EYK tarafından kabul edilen öğrenci tez konusu değişikliği öneri formunu ABD aracılığıyla Enstitüye göndermesi gerekmektedir. EYK’nın onayından sonra süreç yeniden başlar.

Tez önerim kabul edildi ilk Tez İzleme Komitesi (TİK) raporunu ne zaman verebilirim?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, önerinin kabul edildiği tarihten itibaren en erken altı ayın sonunda Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, danışmanın onayıyla toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Öğrencinin tez izleme komitesinde üniversite dışından bir Öğretim Üyesi olması durumunda en az 1 hafta önce Enstitüye dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir.

Tez İzleme Komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir mi?

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

(Varsa) İkinci tez danışmanı Tez İzleme Komitesi üyesi olabilir mi?

İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesine üye olamaz.

Tez savunmasına girebilmek için kaç TİK’ten başarılı olmam lazım?

Öğrencinin doktora tezini Enstitüye teslim edebilmesi için tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az üç, lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az dört kez tez izleme komitesince başarılı sayılması gerekir. Danışman komite toplantısı sonrasında Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formunu ve raporunu ABD aracılığıyla Enstitüye gönderir.

Tez savunma sınavına girmek istiyorum intihal oranı ne kadar olmalıdır?

Danışmanın savunulabilir onayını verdiği tezinizin tamamını Enstitünün sbe@aksaray.edu.tr  adresine word formatında göndermesi gerekmektedir. Enstitünün incelemesi sonucunda intihal oranının tek kaynaktan %10 toplamda %30’un altında olması halinde savunma tarihi almak için başvuru yapabilirsiniz. Bu oranı aşan tezler için savunma tarihi verilmeyecektir.

Doktora Tez savunma sınavına girmek istiyorum hangi evrakları hazırlamam gerekiyor?

İntihal Oranı Enstitünün belirlemiş olduğu oranların altında çıkan öğrenci aşağıda evrakları hazırlaması gerekmektedir.

 

Savunma Tarihi Alabilmek için Gerekli Evraklar :

1.     Tez Savunma Jüri Öneri Formu(Yönetim kurulu tarihinden itibaren en erken 15 gün en geç 1 ay içerisinde)

2.     Tez Savunulabilirlik ve Orijinallik Formu ( Danışman imzalı)

3.     Tez Teslim Taahhüt Formu (Öğrenci imzalı)

4.     İntihal raporunun ilk sayfası(Danışman tarafından imzalı olarak)

5.    5-Online Tez Savunma Sınavı Skype Adresleri Formu (Jüriler ve öğrencinin skype adresleri oluşturması ve Enstitünün skype adresi olan ''Sbe Aksaray''  ı eklemeleri  gerekmektedir.)

6- Doktora öğrencileri için (Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 51.maddesinin 8.fıkrası gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nden itibaren yeterlik sınavından başarılı olan öğrencilerden,  danışmanıyla birlikte hazırlayacağı en az bir adet bilimsel makalesinin; hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası veya dergi editörlüğünden kabul yazısı almış olmak) şartlarından birinin yerine getirilmesinin, öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için ön şart olarak belirlenmiştir.)

Bu belgeler Anabilim Dalı aracılığıyla EBYS den gönderilecek 

 

Öğrencinin sınava gelirken hazırlayacağı evraklar:

1.     Doktora tezi sınav tutanağı formu (Jüri isimleri ve öğrenci bilgileri yazılı - 1 adet)

2.     Doktora tezi jüri inceleme rapor formu (Öğrenci bilgileri yazılı ve her bir jüri için birer tane - 5 adet)

3.     Jüri Onay Sayfası   (Jüri isimleri yazılı - 3 adet)

 

      Bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı alınacak

Doktora tez savunma Jürisi kimlerden oluşur?

Danışman tarafından doldurulacak olan Tez sınavı jüri öneri formu 5 asıl 2 yedek jüriden oluşması gerekmektedir. Tez izleme komitesi bu jürinin doğal üyesidir. Diğer 2 asıl 1 yedek jürinin üniversitemiz kadrosu dışından belirlenmesi, tarih ve saat önerisiyle birlikte anabilim dalı aracılığı ile enstitüye gönderilmesi gerekir.

 

NOT: Öğrenci savunma tarihinin EYK tarafından onaylanmasından sonra jüri üyelerine en az 1 hafta kalana kadar spiral baskılı birer adet tezi teslim etmek zorundadır.

Tez savunma sınavına kimler katılabilir?

Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez savunma sınavında başarılı oldum. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Jüri üyelerinin imzalamış olduğu doktora tez savunma sınav tutanağı Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 iş günü içinde enstitüye gönderilir.

Tezin jüri üyeleri tarafından kabul edilmesinden sonra öğrencinin 1 aylık süre içerisinde aşağıdaki işlemleri tamamlaması gerekir.

Tezin jüri üyeleri tarafından kabulüyle birlikte önerilen düzeltme işlemleri yapılarak danışman onayından sonra öğrenci tezini e-posta  (sbe@aksaray.edu.tr) yoluyla Enstitüye gönderir. Enstitünün intihal incelemesi ve tez yazım kılavuzuna uygunluğu kontrolünden sonra aşağıdaki işlemler yapılır;

1.     2 Adet Tez Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanmış ciltlenmiş tez

2.     Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu (2 Adet-İmzalı) çıktısı (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)

3.     Bilgi-Belge sayfasındaki İlişik Kesme Formu (1 Adet)

4.     Bilgi-Belge sayfasındaki Jüri Onay Sayfası (İmzalı- 1 Adet)

5.     Öğrenci Kimlik Kartı

6- Tez savunması Online yapılanların görüntüleri Flash belleğe yükleyip Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Tezin tamamının olduğu CD (1 Adet-word ve pdf) Enstitüye teslim edilir. CD adının Ulusal Tez Merkezindeki referans numarası olması gerekmektedir.(Tezin içerisindeki jüri onay sayfası ve diğer tüm belgeler imzasız olarak ve kişisel veriniz (T.C. kimlik no, cep tel, e-posta, resminiz vb. olmadan CD’ye eklenecektir.)

8-Hem Türk hem Yabancı Uyruklu öğrenciler mezun bilgi formunu doldurması gerekmektedir. (https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx )

9- Sadece yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Mezunları Mezun Bilgi Formunu doldurarak imzalı 2 adet çıktısını Enstitüye teslim etmelidir.

(https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/ )

Enstitüye teslim edilir.

Yukarıdaki istenen belgeler eksiksiz olarak teslim edilir. Tez en erken 15 gün sonunda EYK’nın onayına sunulur. EYK’nın onayından sonra Enstitü öğrencinin sisteme kayıtlı e-posta adresine imzalı jüri onay sayfasını gönderir. Öğrenci tezine ekleyerek Word ve PDF formatında CD’ye(2 Adet) yükleyerek Enstitüye teslim eder. CD adının Ulusal Tez Merkezindeki referans numarası olması gerekmektedir.

Tez savunma sınavında başarısız oldum. İlişiğim kesilir mi?

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez Savunma sınavı sonunda tezim hakkında düzeltme verildi. Ne yapmalıyım?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma sonrasında tekrar başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora Tez Savunma sınavı sonunda başarısız oldum. Tezsiz yüksek lisans diploması alabilir miyim?

Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.