Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Mevzuat

 

Aksaray Üniversitesi Mevzuat: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/19473914

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yönetmelikler

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖK Yüksek Eğitim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

ASÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. Madde Değişikliği

Yönergeler

En Başarılı Lisansüstü Tez Ödülü Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Diploma Yönergesi

Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi Dersleri Yönergesi

Uluslararası Öğrenci Adayların Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi

Yatay Geçiş Yönergesi

İlkeler

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

Doktora Programı Açma Ölçütleri

Senato Kararları

Savunma İçin Gerekli İntihal Oranı İle İlgili Senato Kararı

 Uluslararası Öğrencilerin Ödeyeceği Harç Bedelleri

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları ve Engellilere Uygulanacak Katkı Payı İndirimleri

Enstitü Yönetim Kurulu Kararları

Öğretim Üyelerinin ders Telafi Dilekçelerini Ne Zaman Vereceklerine Dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Tezlerde Kullanılacak Anket ve Ölçek Çalışmalarına Etik Kurul Onayı Alınmasına Dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Doktora Öğrencilerinin 1. TİK Ara Raporunun En Erken Ne Zaman Verecekleri İle İlgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Öğretim Üyelerinin Bir Dönemde Açabilecekleri Ders Sayısı İle İlgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Temel İslam Bilimleri Arapça Tezli Yüksek Lisans Tezlerinin Hazırlanması Hakkında

Seminer Dersi Sunumlarında  Uyulacak Kurallara İlişkin Enstitü Kurulu Kararı

Doktora Tez Savunma Sınavına Girebilmesi İçin Ek Olarak Bilimsel Yayın Ölçütü Getirilmesine İlişkin Enstitü Kurulu Kararı
Savunma, Yeterlik, Tez Öneri Savunması ve TİK Toplantılarının Hibrit Yöntemle Yapılmasına İlişkin Ensitü Kurulu Kararı