Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu

 

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Aybala ÇAYIR

Başkan

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Şenyurt YENİPINAR

Üye

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Remzi FINDIKLI

Üye

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Üye

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN

Üye

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Turan AÇIK

Üye

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aykut SIĞIN

Üye

Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Osman DOĞANAY

Üye

Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serap ÜRÜT SAYGIN

Üye

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Rezzan GÜNDOĞDU

Üye

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Neşe ÇULLU KAYGISIZ

Üye

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Kayıhan ERBAŞ

Üye

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gülin TABAKAN

Üye

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM

Üye

İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ

Üye

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali KAYA

Üye

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Abdulmuttalip İPEK

Üye

Temel Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yunus GÜNİNDİ

Üye

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Çalık Veli KOÇAK

Üye

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİ

Üye

Çevre Politikaları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aynur DEMİR

Üye

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYEN

Üye

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK

Üye

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA

Üye

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÜST CAN

Üye

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Süleyman TARMAN Üye

Şehir ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aysun ÖCAL Üye