Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu

 

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU

Başkan

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Onur Emre KOCAÖZ

Üye

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Remzi FINDIKLI

Üye

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Üye

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN

Üye

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

Üye

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

Üye

Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Osman DOĞANAY

Üye

Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Süleyman BOLAT

Üye

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Rezzan GÜNDOĞDU

Üye

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Esin ÖZKAN

Üye

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Kayıhan ERBAŞ

Üye

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gülin TABAKAN

Üye

Sosyal Bil. Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM

Üye

İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ

Üye

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali KAYA

Üye

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Abdulmuttalip İPEK

Üye

Temel Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aybala ÇAYIR

Üye

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Çalık Veli KOÇAK

Üye

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİ

Üye

Çevre Politikaları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aynur DEMİR

Üye

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYEN

Üye

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK

Üye

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin ZENGİN

Üye

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÜST CAN

Üye