Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

 

Görevi

Doç. Dr.

Sevilay USLU DİVANOĞLU

Müdür

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tarık YIMAZ

Müdür Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Emre KOCAÖZ

Müdür Yardımcısı

Üye

Prof. Dr.

Nafiz TOK

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr.

Yusuf YAKAR

Sosyoloji Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

İktisat Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr.

Necmettin AYGÜN

Tarih Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr.

Zeliha SEÇKİN

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr.

Hüseyin ÜNLÜ

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Gülin TABAKAN Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Üye
Prof. Dr. Esin ÖZKAN Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Üye

Prof. Dr.

Haluk DUMAN

İşletme Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr.

Rezzan GÜNDOĞDU

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mustafa KARAHAN Sporcu Sağlığı ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Üye

Doç. Dr.

Aybala ÇAYIR

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr.

Mustafa İŞLİYEN

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr.

Tahsin YILDIRIM

Sosyal Bilmler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr.

Mehterhan FURKANİ

İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr.

Ramazan ATA

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Zühal Fidan BARİTCİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Aynur DEMİR Çevre Politikaları Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Abdulmuttalip İPEK Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ÖZTÜRK

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin KAHRAMAN

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Üye