Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Kalite Komisyonu

 

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Aybala ÇAYIR

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Onur Emre KOCAÖZ

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Ali HINIS

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Remzi FINDIKLI

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Osman DOĞANAY

Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Süleyman BOLAT

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof.. Dr. Rezzan GÜNDOĞDU

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Esin ÖZKAN

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Kayıhan ERBAŞ

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gülin TABAKAN

Sosyal Bil. Ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM

İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ali KAYA

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Abdulmuttalip İPEK

Temel Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aybala ÇAYIR

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Çalık Veli KOÇAK

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Zühal FİDAN BARİTCİ

Çevre Politikaları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aynur DEMİR

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mustafa İŞLİYEN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin ZENGİN

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÜST CAN