Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Tarihçe

Enstitümüz lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak, toplumsal duyarlılık anlayışı ile hareket etmek, bilimsel çalışma ve araştırma yaptırmak, sosyal ve beşeri bilimlerde kuramsal birikim elde edebilmek görevini yerine getirmek amacıyla Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunun 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı kanununun 1. maddesi ile 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 64. Madde” ile Aksaray’da Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 06.08.2008 tarihinde Müdür atanmasıyla Enstitü akademik anlamda faaliyete geçmiş ve üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyinde eğitim ve yapılanma çalışmaları başlamıştır.

 

Enstitümüzde 2022 yılı itibariyle İşletme, İktisat, İlköğretim, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Tarih, Eğitim Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm Rehberliği, Sağlık Yönetimi, Arkeoloji, Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Disiplinlerarası), İslam İktisadı ve Finansı, İletişim Bilimleri, Temel Eğitim, Çevre Politikaları (Disiplinlerarası), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Disiplinlerarası), Maliye ve Mali Yönetim (Disiplinlerarası), İslam İktisadı ve Finansı (Disiplinlerarası), Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor (Disiplinlerarası),  İletişim Bilimleri (Disiplinlerarası) Anabilim dallarında lisansüstü eğitim yürütülmektedir.

 

Enstitümüzde 2022 itibariyle açık olan 23 Anabilim dalında; 8 Doktora Programı, 32 Tezli Yüksek Lisans Programı, 21 Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 2 Uzaktan Eğitim Programları bulunmakta olup toplam kayıtlı 1842 Öğrencimiz bulunmaktadır.