Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Yönetim Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Sevilay USLU DİVANOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tarık YILMAZ

Mdr. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Emre KOCAÖZ

Müdür Yrd.

Doç. Dr.

Turan AÇIK

Üye

Doç. Dr

Ramazan ATA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Zişan KARA

Üye