Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Seminer, Tez Öneri Formu ve Dönem Projesi Teslimi Hk.

 

Seminer:

Danışman, seminer dersinden başarılı bulduğu öğrenci için "Danışman Seminer Değerlendirme Formu"nu doldurularak anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci ise; sunmuş olduğu semineri enstitümüz tez yazım klavuzuna uygun bir şekilde hazırlayarak hem Word hem PDF formatında bir adet CD/DVD'ye kaydederek en geç 9 Temmuz 2021 tarihine kadar enstitüye teslim etmelidir.

 

Tez Önerisi:

Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup ders aşamasının ikinci yarıyılında bulunan öğrenciler, tez önerilerini dönem sonuna kadar (9 Temmuz 2021) "Tez Öneri Formu" ve "Tez Öneri Raporu"nu doldurarak danışmanı aracılığıyla anabilim dalına teslim etmelidir.

 

Dönem Projesi:

Danışman, dönem projesi dersinde başarılı bulduğu öğrenci için "Dönem Projesi Değerlendirme Formu" ve "Dönem Projesi Tutanağı"nı doldurarak anabilim dalına teslim eder. Öğrenci ise; "Dönem Projesi Yazım Klavuzu"na uygun olarak hazırlamış olduğu projeyi karton kapaklı 1 adet basılı nüshası (Proje Örneği), ilişik kesme formu ve almış olduğu öğrenci kimlik kartını en geç 9 Temmuz 2021 tarihine kadar enstitüye teslim etmelidir.