Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Dergimiz ASED'in Aralık Sayısı Yayınlanmıştır

 

Yayın hayatında 5. yılına giren ve yayımlanan makalelere Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilen ASED’ in bu sayısında 5 makale yer almaktadır.  Open AIRE, ASOS İndeks ve Google Scholar gibi indekslerce taranan ve Haziran 2021'de yayımlanacak olan  yeni sayımız için çalışmalarıyla katkı sunacak olan değerli araştırmacılar, makalelerini https://dergipark.org.tr/tr/pub/ased internet adresi yoluyla gönderebilir.