Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Uluslararasi Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi KAPSOSBİL2020