Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Enstitülerin İstişare Toplantısı Yapıldı

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterleri İstişare toplantısı yapıldı. YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımının ziyaretinden önce Kalite Süreçleri kapsamında yapılan çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda bir sunum yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU ; üç enstitünün bu süreçte birlikte çalıştığını, eksiklerin tamamlandığını ve azami verimliliğe ulaşılmaya gayret edildiğini dile getirdi.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali HINIS, programların işleyiş, ölçme ve değerlendirme konularında bilgi vererek, kalite sürecinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güler DURU AŞİRET, yeni kurulan bir enstitü olduklarını, halen bir programın faal olduğunu belirterek, enstitüler arasındaki istişare ve işbirliğinin önemini çok önemsediklerini belirtti.

Toplantı, Enstitüler arası istişare toplantılarının aylık olarak yapılmasının kararlaştırılması ve iyi dilek temennileri ile sona erdi.